Klassisk Musik  - John Mitchell
Ny klassisk musik
    Klassisk musik - Kompositören John Mitchell
Principio igitur de musica disserenti illud interim dicendum videtur, quot musicae genera ab eius studiosis conprehensa esse noverimus. Sunt autem tria. Et prima quidem mundana est, secunda vero humana, tertia, quae in quibusdam constituta est instrumentis, ut in cithara vel tibiis ceterisque, quae cantilenae famulantur. Et primum ea, quae est mundana, in his maxime perspicienda est, quae in ipso caelo vel compage elementorum vel temporum varietate visuntur.
--Boethius, De institutione musica, liber II.


Följande klarläggande bör göras när man diskuterar musik, avseende antalet erkända typer av musik. De är tre till antalet. Först den universella, sedan den som är skapad av människan, och sist den som skapas i vissa instrument, såsom lyran, eller blåsinstrument och dess like, i ackompanjemang till sång. Och den första, som skapas av universum, bör uppmärksammas i de fenomen som utspelas i himmelen självt, eller i elementens struktur, eller de skiftande årstiderna.

   --Boethius, Om Musikens principer, bok 2.


The Beauty of Touch

Hämta film! The Beauty of Touch
Free Movie Download
Google

BIOGRAFI

Biografi över John Mitchell

Recensioner •

VERK

Företeckning över kompletta verk

LJUDKLIPP

Sångklipp i RealPlayer- och mp3-format

Kompletta sånger i mp3-format •
Hämta film gratis •

POESI

Text av poesi

LÄNKAR

Internet-kataloger och källor med klassisk musik, information om enskilda poeter och globala informationskällor

Utmärkelser •

KONSTGALLERI

Porträtt av poeter och konstnärer, mästerverk inom klassisk konst

Wallpaper gratis •

BUTIK

Köpa CD •
Fraktalkonst •

MUSIKPOÄNG

Partitions •
Partituras •
Spartiti •

Om oss   Platskarta   Vanliga frågor   Kontakta oss
©2000-2020 John Mitchell. Med ensamrätt